close
تبلیغات در اینترنت
تراژدي استعمار در کشف حجاب
loading...

بوی سیب

يکي از مسائل مربوط به انسان پوشاک و نوع چگونگي آن است. پوشش و ظاهر انسان داراي جنبه فردي و اجتماعي است. پوشاک و لباس افراد با توجه به شرايط اقليمي، فرهنگي و ديني متفاوت است. از جمله پديده ها و معضلات دنياي مدرن که جامعه ما با آن مواجه است،مشکل بي حجابي و رواج فرهنگ آزاد جنسي بين زن و مرد است.درباره حجاب و مخالفت با آن از چند جهت مي توان بحث و بررسي کرد:1- بحث فکري، عقيدتي، توجيه عقلاني، فوايد و آثار آن2- بحث فقهي و مستندات شرعي آن3- نگاه اجتماعي_سياسي و بررسي ريشه‌هاي تاريخي بروز فرهنگ برهنگينگارنده…

admin بازدید : 209 یکشنبه 02 مهر 1391 زمان : 2:51 نظرات ()

يکي از مسائل مربوط به انسان پوشاک و نوع چگونگي آن است. پوشش و ظاهر انسان داراي جنبه فردي و اجتماعي است. پوشاک و لباس افراد با توجه به شرايط اقليمي، فرهنگي و ديني متفاوت است.

از جمله پديده ها و معضلات دنياي مدرن که جامعه ما با آن مواجه است،مشکل بي حجابي و رواج فرهنگ آزاد جنسي بين زن و مرد است.
درباره حجاب و مخالفت با آن از چند جهت مي توان بحث و بررسي کرد:
1- بحث فکري، عقيدتي، توجيه عقلاني، فوايد و آثار آن
2- بحث فقهي و مستندات شرعي آن
3- نگاه اجتماعي_سياسي و بررسي ريشه‌هاي تاريخي بروز فرهنگ برهنگي
نگارنده در اين نوشتار بر آن است تا به صورت مختصر به سابقه تاريخي پوشش در ميان زنان ايراني قبل از اسلام اشاره کرده و با دنبال کردن مسئله ريشه‌هاي پيدايش پديده بي حجابي و اختلاط زن و مرد را در سده‌هاي اخير و خصوصا در زمان سلسله قاجاريه و پهلوي در اين سو و آن سوي مرزها جستجو کرد.
از اين رهگذر خواننده محترم خواهد ديد که تفکر و رفتار غالب بانوان بي حجاب، پيش از آنکه مبتني بر انديشه و نقد و بررسي علمي و انتخاب اگاهانه افراد باشد، توطئه و زمينه چيني و تحميل از جانب استعمارگران خارجي و سياستمداران داخلي است. و قهرا زنان مسلمان و هوشيار ما ناآگاهانه در دام دشمن نخواهند افتاد.

ايران در زمان سلسله قاجاريه فراز و نشيب هاي زيادي را پشت سر گذاشت و به يک کشور بحران زده و جنگ زده تبديل شده بود. به خصوص مقارن با سلطنت احمد شاه، که فردي بي لياقت و بي کفايت بود، هرج و مرج و آشوب تمام مملکت را فرا گرفته بود، که اين هم از سياستهاي موذيانه استعمار انگليس بود.
استعمار انگليس براي اجراي نقشه هاي خود به کسي يا کساني نياز داشت که داراي خصوصيات ويژه اي باشد که بتواند نقشه هاي آنها را مو به مو اجرا نمايد. اين شخص بايد فردي بي محتوا و خالي از تربيت ديني و ملي بوده و در عين بي سوادي و ناآگاهي سري پرباد و روحي متکبرانه و قلدر مآبانه و جاه طلب و خالي از شرافت و جوانمردي و پر از رياکاري و نفاق و دروغ پردازي داشته و بيگانه پرست و منفعل در مقابل مظاهر تمدن غرب، اسير عقده حقارت درون، کينه توز و حسود...باشد.41
بد نيست علت انتخاب رضا خان توسط انگليسي ها را با مروري بر زندگي و نحوه تربيت او بدانيم. رضا خان فرزند افسري سواد کوهي بود و مادرش از تبار قفقازي بود. او از اوان کودکي در محيط قزاقخانه و نظامي بزرگ شده و به آن عادت کرده بود.
رضا خان از دوران کودکي تحت تعليم و تربيت خانواده اي قزاق قرار داشته و از سن پانزده سالگي نيز خود وارد اين نيروي نظامي شده و تحت سرپرستي فرماندهان روسي که در زورگويي و ديکتاتوري منش و خوي حيواني و دور بودن از رفتار و منش انساني مشهور بودند تربيت شده...42
رضا خان نه در دامان خانواده و نه در زمان قزاقي هيچ تربيت ديني و مذهبي نيافته بود. رضا خان عادت به مشروب خواري داشت...او زباني فحاش و دستي متجاوز داشت.43
سرانجام رضا خان بعد از چهار سال سلسله قاجار را برمي اندازد و در سال 1304 به سلطنت مي رسد و دوره سياه ديکتاتوري پهلوي آغاز مي شود.
روند بي حجابي و تغيير لباس در دوران رضا خان با پي گيري زياد و نقشه هاي حساب شده به جلو رفت و استعمارگران پله پله به مقاصدشان مي رسيدند. با تبليغات وسيع و همه جانبه و با انواع و اقسام دسيسه ها زن را از پشت پرده حجاب به محيط اجتماع ، سينما ها ، تئاتر ، پارکها، مجالس جشن، انجمن هاي دفاع از زنان...کشاندند. 
ارزشها و هويت زن ايراني را يکي پس از ديگري به حراج گذاشتند و او را از خانه جدا کرده و به بازار کار و کارخانه کشاندند.
زنان در اين دوره ورود به قلمرو هاي آموزشي و نيروي کار را آغاز کردنمد. در صنايع و تعداد نامعلومي در ادارات و مغازه ها کار مي کردند...مزدشان بسيار ناچيز و از مزد مردها کمتر بود. ساعتهاي طولاني در شرايط نامطلوب به کار مي پرداختند...زنان از حق راي برخوردار نشدند.44
اکثريت زنان در مشاغل صنعتي و خدماتي بودند، مزد کمي مي گرفتند و شرايط کارشان دشوار بود. در کارخانه ها در حد گسترده اي کارگران زن مورد سوء استفاده جنسي سر کارگران قرار مي گرفتند، کار به حدي بالا گرفته بود که دختران حاضر به کار در کارخانه ها نبودند چون به دختران کارخانه اي معروف مي شدند.45
نقشه استعمار بسيار دقيق و حساب شده بود. از تمام نقاط ضعف و کاستي ها به بهترين وجه به نفع مقاصد خويش استفاده مي کرد. مدافعان کشف حجاب براي افکار سازي در جامعه از شگردهاي مختلفي استفاده مي نمودند و متأسفانه به دليل به حاشيه رفتن تعاليم دين و مبارزه بي امان و سرکوب روحانيت بوسيله رضا خان، دست استعمارگران براي به سيخره گرفتن و شبهه انداختن در مسايل اسلامي باز بود. براي زمينه سازي کشف حجاب پيشگامان و مدافعان اين مسئله ،به لزوم حضور زن در جامعه اشاره داشتند و همواره به برخي از نا هنجاريهاي جامعهخ در برخورد با زنان استفاده مي کردند. در آن دوران براي قبولاندن اين مسئله بويژه در بين زنان ، ما شاهد فعاليتهاي گسترده اي در عرصه هاي مختلف هستيم. از الگو سازي گرفته تا فعاليت مطبوعات و نيز ايجاد سازمانها و کانونهاي زنانه و طرفدار حقوق زنان ، اما مطبوعات بيشترين زمينه سازي را براي کشف حجاب از طريق مقالات خود داشتند...وجود کلوپ هاي تفريحي که متعلق به وابستگان دربار بود نيز در فرهنگ سازي حضور آزار زن نقش داشتند.46
رضا خان که متعهد به اجراي سياستهاي استعماري بود ، در مدتي کوتاه پس از تاجگذاري شروع به حمايت و گسترش کانونها و انجمنهاي بانوان کرد. کانوني بنام کانون بانوان تاسيس کرد(1314) و رياست اين کانون بعهده صديقه دولت آبادي، يکي از غرب دوستان مشهور قرار داده شد.47
دولت آبادي از جمله زناني بود که چند سال قبل از کشف حجاب رسمي، بي حجاب از خانه خارج شد. در وصيت نامه دولت آبادي آمده: در مراسم تشييع جنازه ام حتي يک زن با حجاب شرکت نکند.48
زناني را که با چادر بر سر مزار من بيايند هرگز نمي بخشم.49
رسالت اين کانون که تحت حمايت و هدايت دولت بود گسترش فرهنگ بي حجابي بود.
برنامه ريزيهاي بسيار دقيق و حساب شده اي که استعمار پله پله پيش مي برد مباني و اعتقادات يک ملت بافرهنگ و ريشه دار را نشانه گرفته بود و با بررسي اطلاعات جمع آوري شده توسط اياديشان از مذهب اسلام، نوع حساسيت هاي دين نسبت به مسائل اجتماعي و فرهنگي و... و همچنين بررسي خلق و خوي ايراني و طرق نفوذ، تيشه به ريشه اين مملکت زدند. پس از دوران مشروطيت و اوايل سلطنت رضا شاه و به قدرت رسيدن گروهي از طرفداران غرب، روند نوگرايي و تجدد خواهي شکل تازه اي به خود گرفت و کم کم عقده هاي محبوس در سينه غربزدگان گشوده شد. شعرايي چون عارف قزويني و ايرج ميرزا اشعاري در مخالفت با سنن ديني و حجاب سرودند و برخي از نويسندگان، علما و دين را به باد ناسزا و مسخره گرفتند.50
رضا شاه با سرکوب نيروهاي مخالف و با اتکا به دول بيگانه ، به اميال و اهداف خويش جامه عمل مي پوشاند. و از مهره ها و سرسپرده هاي متعدد براي پيشبرد مقاصدش استفاده مي کرد.
وزير مقتدر رضا شاه، عبدالحسين تيمورتاش، که نقش بسزايي در تحکيم پايه هاي حکومت وي داشت، از مردان فاسدالعقيده و فاسدالاخلاق بود که در طعن به اعتقادات ديني از کسي واهمه نداشت و در زمينه سازي کشف حجاب در ايران از پيشگامان به حساب مي آمد. او تحصيل کرده سن پترزبورگ و مسکو بوده و فردي عياش و بي دين و قدرت طلب و به شدت غرب گرا بود...
رضا شاه با سرکوب نيروهاي مخالف و با اتکا به دول بيگانه ، به اميال و اهداف خويش جامه عمل مي پوشاند. و از مهره ها و سرسپرده هاي متعدد براي پيشبرد مقاصدش استفاده مي کرد.
وزير مقتدر رضا شاه، عبدالحسين تيمورتاش، که نقش بسزايي در تحکيم پايه هاي حکومت وي داشت، از مردان فاسدالعقيده و فاسدالاخلاق بود که در طعن به اعتقادات ديني از کسي واهمه نداشت و در زمينه سازي کشف حجاب در ايران از پيشگامان به حساب مي آمد. او تحصيل کرده سن پترزبورگ و مسکو بوده و فردي عياش و بي دين و قدرت طلب و به شدت غرب گرا بود...
گسترش فحشا از راه امور به اصطلاح فرهنگي از جمله مشغوليات مهم تيمورتاش بود. تيمورتاش با پيوند زدن روشنفکري دنياي غرب با تجدد گرايي داخلي، سعي در آشنايي زنان ايراني با غرب گرايان ديگر کشورها داشت.51
از جمله اين موارد، برگزاري کنگره زنان شرق بود که چند نفر از زنان عرب بي حجاب در آن کنفرانس حضور داشتند.
افرادي نظير تيمورتاش، فروغي، علي اضغر حکمت، نه تنها زنان و دختران خود را بدون حجاب در مجامع ظاهر مي کردند بلکه بشدت بدنبال اجراي پروژه کشف حجاب در کشور بودند.
فصل هفتم: بي حجابي در ساير ملل در زمان رضاشاه
تغيير لباس و کشف حجاب در عصر رضاشاه امري نبود که مختص به ايران داشته باشد بلکه در کشورهايي مانند ترکيه و مصر و افغانستان و الجزاير و عراق و پاکستان...نيز از اين تهاجم فرهنگي در امان نمانده بودند. پس نمي توان گفت حرکت و تامل رضاخاني علت اصلي تحولات لباس زنان و مردان ايران بوده، بلکه اين ثمره تلاش چندين سده عوامل استعمار و اروپاييان بوده و رضاشاه تنها يک مجري و عامل دست نشانده بوده است.
در مصر اولين نهضتي که به عنوان آزادي زنان صورت گرفت در اواخر سلطنت اسماعيل پاشا بود، او شيفته سلوک غربيان و تحصيل کرده اروپا بود. يکي از قلم بدستان مزدور روزگار پاشا که در زمينه نهضت آزادي زنان فعاليت داشت قاسم بيک بود که اين جمله از اوست: شرط هر تحولي رفع حجاب است.52
همچنمين در الجزاير نيرو هاي اشغالگر فرانسه مبارزه عظيمي را عليه حجاب و بخصوص چادر شروع کردند...آنها ماموريت داشتندکه اصالت ملي و ديني الجزاير را نابود کنند.
هر چادري که دور انداخته مي شود افق جديدي را که تا آن هنگام بر استعمارگر ممنوع بود در برابر او مي گشايد. با هر چادري که رها مي شود گويي جامعه الجزاير خويشتن را به مکتب ارباب تسليم کرده...53
در افغانستان هم بعد از بازگشت امان الله خان از سفر اروپا در سال 1927، فکر تشبه بهخ اروپاييان و ترويج بي حجابي پايه ريزي شد و در ترکيه نيز پس از به قدرت رسيدن مصطفي پاشا(آتاتورک) مبارزه جدي و همه جانبه اي را بر عليه اسلام و مظاهر اسلامي آغاز کردند.
فصل هشتم: رضاشاه و سفر به ترکيه
وقايع نگاران از سفر رضاشاه به ترکيه به عنوان نقطه عطفي در حکومت پهلوي اول و عامل اساسي جلب توجه وي به موضوع کشف حجاب ياد مي کنند...در ترکيه مقامات اين کشور مرتبا در گوش رضاشاه زمزمه مي کردند که لازم است در ايران نيز مانند ترکيه کشف حجاب صورت پذيرد...بلافاصله پس از بازگشت از سفر ، رضاخان در تدارک کشف حجاب برآمد.54
رضاشاه در تحليل خود از کشف حجاب در ترکيه مي گويد: اصلا چادر و چاقچور، دشمن ترقي و پيشرفت مردم ماست. درست حکم يک دمل را پيدا کرده که بايد با احتياط به آن نيشتر زد و از بينش برد.55
بسيار بجاست که چند نقل قول از مخبرالسلطنه هدايت، وزيرالوزرائ رضاشاه، در کتاب خاطرات و خطرات ذکر کنيم:
مجالس نشاط، لوليدن مرد و زن در بساط، انبساط مي آورد و نفس را انتعاس مي دهد...فکر تشبه به اروپايي ها از آنجآنکاربه سر پهلوي آمد.56
سفر ترکيه آنقدر موثر بود که رضاشاه را چنان شيدا کرده بود و ابراز ناراحتي مي کرد که: از وقتي که به ترکيه رفتم و زنهاي آنان را ديدم که پيچه و حجاب را دور انداخته و دوش به دوش مردها کار مي کنند ديگر از هر چه زن چادري بود بدم آمده است.57
فصل نهم: رضاشاه و قانون کشف حجاب
17 دي، روزي که کاسه صبر استعمار بسر آمد. استعمار از طريق عوامل داخلي خود حدود يک قرن تلاش نمود با شيوه هاي مختلف زن ايراني را از پرده عصمت و عفت بيرون آورد. اين تلاشها مخصوصا در زمان رضاشاه شدت يافت. اما توده هاي مردم بي توجه به اينگونه تبليغات همچنان سنتهاي خود را حفظ مي کردند. استعمار بيش از اين تحمل نداشت. زيرا کشورهاي افغانستان و ترکيه نيز مدتها قبل از آن حجاب زنان را برداشته و با فرهنگ غرب تطبيق پيدا کرده بودند.58 بالاخره در 17 دي ماه 1314 فانون اجباري کشف حجاب به تمامي نقاط کشور ابلاغ شدو از حضور زنان با حجاب در معابر و مجامع عمومي جلوگيري ميشد.
به دستور شاه جشن فارغ التحصيلي در دانشسراي دختران برگزار شد. در اين جشن تمام معلمان و محصلين و نيز زنان مدعو مي بايست بدون حجاب حضور يابند. همسر و دختران شاه نيز براي اولين بار رسمي آشکارا بي حجاب در مراسم شرکت کردند.59. در اين مراسم رضاشاه اظهار داشت: بسيار مسرورم از تينکه مي بينم زنان به حقوق و مزاياي خود نايل شده اند...ما با هوچي بازي و تعصبات خشک نمي توانيم کاروان ترقيات مملکت را عقب نگه داريم. زن بايد از اين چادر سياه آزاد شود.60 . از آن روز به بعد يعني 17 دي ماه 1314، اقدامات ضد اسلامي و ديني با انواع و اقسام ظلمها و جنايتها آغاز شد و تمام نيروهاي نظامي اعم از لشکري و تيپها و ادارات دولتي و وزارتخانه ها و وزراي آها و نيروهاي انتظامي اکثر وقت و سعي خود را صرف اجراي اين پروژه استعماري مي کردند.
مطبوعات و مجلات عمل شاه را يک نقطه عطف در تاريخ زنان دانسته و اقدام رضاشاه را يک اقدام بزرگ تاريخي ناميدند. متعاقب آن واقعه، روزنامه ها عکسهايي از زنان بي حجاب را منتشر کردند و تلاش براي تغيير لباس زنان از صورت سنتي به شکل اروپايي صورت پذيرفت. خياطان و طراحان نمونه هاي جديدي از لباس ارائه مي کردند. روزنامه ها نيز زنان را در جريان مدهاي جديد قرار مي دادند.61
مطبوعات صراحتا در خصوص بي حجابي و حضور آزاد زنان در تمامي محيطها و نوع تغيير زندگي ايراني، نوع لباس و حتي خوراکهاي ايراني و نحوه غربي شدن، مقالاتي را ارائه مي کردند و با گرفتن عکس از مجالس مختلط جشنها و مدارس و چاپ آنها در روزنامه و مجلات قصد داشتند تصاوير زنان بي حجاب را نشان دهند و ديگران را تشويق و ترغيب به اين امر نمايند.
اسفبارتر از همه ، معرفي زنان هنرپيشه خارجي به عنوان سمبل زنان آزاد و بصورتي احترام انگيز و قابل ملاحظه با لباسهايي که از نظر بيشتر زنان ايراني عجيب و غريب مي نمود، بود.62
به موازات مطبوعات موجي از رمانهاي عاشقانه و جنايي به بازار هجوم آورد و ترجمه داستانهاي عشقي رونق زيادي گرفت.
حضور زنان بي حجاب در صحنه نمايش و هنرپيشگي متداول گشت. يکي از روزنامه هاي اروپايي در تاريخ 1931(18مهر 1310) چنين مي نويسد: زنان ايراني که چادر را از سر برداشته اند اکنون هنرپيشه ميشوند...حالا يک دسته از هنرپيشگان مرد و زن با ذوق وطن پرستي تصميم گرفته اند که يک تئاتر دائمي افتتاح کنند.63
باشگاهها و کلوپها هم در اين جريان و تشويق جوانان موثر بودند. از جمله باشگاه افسران و کلوپ ايران جوان صحنه بسياري از رويدادهاي زشت و ناپسند بود.
ماجراي کشف حجاب به قدري زشت و زننده بود که هيچ زن محجبه اي در کوچه و خيابان امنيت نداشت. پاسبان ها و ماموران حکومتي هر زن باحجابي را که در معابر مي ديدند تعقيب کرده و گاه تا داخل خانه و پستو ها مي رفتند تا چادر و روسري را از سر او بکشند. عده اي از زنان مضرزوب شدند، بعضي بچه هاي خود را سقط کردندو عده اي زيادخانه نشين شدند.
ارعابي که رضاخان با قلدري و ديکتاتوري و با پشت گرمي استعمارگر، در دل مردم ايجاد کرده بود جاي هيچ قيام و فريادي را نگذاشته بود و هر نداي ظلم ستيزي را به بدترين شکلي در گلو خفه مي کردند.قيام مسجد گوهرشاد، اعتراض مرحوم شيخ محمد تقي بافقي و هجرت تعدادي از روحانيون از جمله اين اعتراضات بودند.
کشف حجاب در کشور ما يک حرکت استبدادي و قلدر مابانه بر عليه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي و ديني کشور بود. استعمار مي دانست که زن در جوامع رکن و نقش اصلي را دارد و مسلما با تزلزل و خلل در جايگاه زن ، تزلزل در ديگر ارکان جامعه امکان پذير است...متاسفانه رژيم پهلوي با کشف حجاب به عنوان يکي از مولفه هاي مدرنيزم به اولين سنگر مقاومت يعني زنان آسيبهاي فراواني وارد آورد...و افراد لاابالي نظير حکومت گرايان و وابستگان رژيم پهلوي و خانواده رضاشاه و گروههاي ربابي مسلک و روشنفکران که تحت تاثير استعمار غرب بودند از اين مسئله سود مي بردند...بيشترين بهره برداري، نصيب استعمار غرب شد. عوض شدن مدل زندگي افراد، مصرف کردن کالاهاي غربي، تبديل شدن ايران به بازار بزرگي براي مصرف کالاي غربي و سرازير شدن سود سرشار بسوي کمپاني هاي غربي...
استعمار علاوه بر تغيير در پوشش افراد، فرهنگ را نيز تغيير داد و زمينه وابستگي اقتصادي و فرهنگي و سياسي را به غرب فراهم کرد.64
هانري لابوچر نماينده مجلس انگليس به اين حقيقت اعتراف کرده ، مي گويد: ما بدون استثنا بزرگترين راهزنان و غارتگراني هستيم که تا بحال کره زمين بخود ديده است. ما از اين جهت بدتر از ساير جهانيان هستيم زيرا علاوه بر آن صفات، موذي و منافق نيز مي باشيم. ما به چپاول مي بريم و هميشه آن غارت را به خير و صلاح جهانيان وانمود مي نماييم.65
درباره مقالات ,

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • موضوعات

 • هیئت چهارده معصوم
 • مداحان
 • موزیک های محرمی
 • مقالات
 • پخش انلاین
 • گالری تصاویر
 • ادعیه
 • اس ام اس ها
 • BSدیزاین
 • بانک کد مذهبی
 • نرم افزار های مذهبی
 • دانلود صوت قران کریم
 • سخنرانی
 • کلام جاودان
 • اخبار
 • مطالب
  آرشیو
 • 1393
 • 1391
 • نظرسنجی
  نظر شما راجع قالب سایت چیست؟

  مداحی

  هلالی

  آمار سایت
 • کل مطالب : 306
 • کل نظرات : 26
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 41
 • آی پی امروز : 26
 • آی پی دیروز : 28
 • بازدید امروز : 128
 • باردید دیروز : 93
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 573
 • بازدید ماه : 1,251
 • بازدید سال : 8,204
 • بازدید کلی : 401,723
 • کدهای اختصاصی